List of Filipino Folk Songs


Like the folk music of other parts of the world the folk songs of the Filipino’s are about the lives of ordinary folk, usually living in rural areas, and having a strong appreciation for surrounding nature. This is a list of some Filipino folk songs.

List of Filipino Folk Song
SARUNG BANGUI (in Bicol)
SARUNG BANGUI(Tagalog Version)
ANO DAW ITONG NASA GOGON
SA CAMATANGAAN NIN BANGUI
An Harong Ko Nipa
Sa Diclom nin Bangui
Lubi-lubi
Ining Kalibangbang
SARO, DUWA, TOLO
ISIPON MO SANA
PUNAY
BABAENG TAGA-BICOL
ILONG PAGKAMOOT
BULKAN BULUSAN, MAYON, ISAROG
ANG HARONG MI
KARSELADONG PAGKAMOOT
Ing Aldo Ning Quequeng Casal
Ating Saug a Malati
E Ca Mamacu E Mo Co Lalacuan
Capampangan Cu
O Matas a Banua
Atin Cu Pung Singsing (Tagalog Version)
O Caca O Caca
Atin Cu Pung Singsing (Capampangan)
Ating Metung a Dalaga
QUETA PU QUECAMI
Atin Cu Pung Singsing (English Translation)
Atsi Cung Rosing
ICA MU ING SINTA lyrics
CASAQUIT NA PALA lyrics
BALEN KU lyrics
Aniang Malati Cu-Capampangan Folk song
ANGUIANG LAGYU CU MU MAN
O Volan
Annako
Inan Talangey
Orakyo
Dangdang-ay
Banao
Talaw
Chua-Ay
Nan-layad Nan liktahan
Banawa
TI AYAT TI MAYSA NGA UBING
Imdengam O Imnas
Agmaymaysa-ka-toy
Manang Biday
Pamulinawen
Kasasad ti Kinabalasang
Bannatiran
Duaduaem Pay
Saguday
No Siak Ti Agayat
Agdamdamilikami
Nagimas kan Mayyang
Agmaymaysa Ka Toy Pusok
Iocana A Nasudi
Kasasaad ti Kinabalasang
Kanta ti Ulila
Ilocana a Nadayag
Laguerta ti Langit
Bulan Sardam
As asug dagiti
Ti Dayaw
Toy Datonko
Sainita
Mannamili
Baleleng
Naraniag a Bulan
ADIOS
Malinak Lay Labi
Ayaw Kang Magtangis
Unu in hi langan
Tuwan Tu Kuwan Nahoda
Saupama Ngahangka hangka
Piyaganak
Dundang Ba Utu
Manok-Manok Lupad Kaw
Nihma Arri
Leron Leron Sinta
Bahay Kubo
Paruparung Bukid
Sitsiritsit
Doon Po Sa Amin
Magtanim ay Di Biro
TINIKLING
BANAHAW
ALAALA KITA
Sampaguita
O Ilaw
Pamaypay ng Maynila
Lulay
Kung Nagsasayaw Kita
Ay, Ay O Pag-ibig
Ang Pipit
Pandanggo sa Ilaw
Kalesa
Tilibong tilibong
Santa Clarang Pinong-pino
Inday sa Balitaw
Ili-ili
Si Filemon
Ang Dutay nga Damang
Lumalabay Nga Daw Aso
Sa Bukid ako Inanak
Usahay
Balitaw sa paghangyo nga mapangasawa
Pakitong-kitong
Ay, Ay Kalisud
Matud Nila
Matud Nila
Rosas Pandan
Dandansoy
Tuba
Walang Angay
Tubig nga Matin-aw
Ahay Tuburan
Gimingaw
Ikaduhang Bathala
Baleleng
Nahisulat Sa Hangin
Kamingaw sa Payag
Usa Ka Higayon
Ang Gugmang Gibati ko
Ihilak
Mituo Ako
Balud
Bisan sa Damgo Lang
Sinisinta Kita
Bakya Mo Neneng
Ang Dalagang Pilipina
Sampaguita
AKO’Y KAMPUPOT
Gaano ko Ikaw Kamahal
Buhat
Hahabol-habol
Alembong
Sa Ugoy ng Duyan
Silayan
Sa Gabing Mapanglaw
Katakataka
Halina Sa Kabukiran
Dungawin Mo Hirang
Ikaw ang Mahal Ko
Nasaan Ka Irog
Sa Libis ng Nayon
Lambingan
Sa Lumang Simbahan
Sinisinta Kita
Carinosa
O Maliwanag na Buwan
Ang Tapis Mo Inday
Pamaypay ng Maynila
KATAKATAKA
Maalaala Mo Kaya
Bayan ko
Pobreng Alindahaw

2 thoughts on “List of Filipino Folk Songs

Comments are closed.